Prohlášení o přístupnosti

Webový portál help.odok.cz byl navržen s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Výjimky z přístupnosti

Z podmíněně povinných pravidel vyhlášky o přístupnosti není splněno toto pravidlo:

Pravidlo č. 3

  • Portál ODok je vyvinutý na portálové technologii Liferay a používá pro identifikaci uživatelů cookies. Použití cookies je dáno architektonických návrhem funkčnosti celého portálového systému. Cookies využívá významná část funkcionality, a to zejména v oblasti přihlášení a identifikace uživatele. Tuto základní funkcionalitu nelze měnit. Zásadním dopadem při vypnutých cookies je nemožnost přihlášení uživatele do portálu.
  • Pro vyhledávání ve veřejných knihovnách a na portále obecně je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.

Informace v jiných formátech

Pravidlo č. 9

Na Portále ODok jsou uveřejňovány informace také v jiných formátech než jen textových. Důvodem je skutečnost, že některé dokumenty jsou příliš obsažné a je pravděpodobné, že je uživatelé budou chtít stahovat. Zároveň obsahují takové formátování, které webový formát XHTML plně nepodporuje. Jedná se o dokumenty ve formátu:

  • PDF – pro tento formát lze na internetu volně stáhnout Adobe Acrobat Reader zde
  • DOC, případně DOCX – textové dokumenty ve formátu DOC, případně DOCX lze přečíst pomocí prohlížeče Word Viewer, který je volně stažitelný zde
  • ZIP - Stahuje-li uživatel přílohy najednou, uloží se ve formátu ZIP. Přílohy lze však stáhnou i samostatně bez nutnosti komprimace. Na internetu existuje mnoho volně dostupných programů, které umožňují tento formát přečíst.
  • SWF – instruktážní videa na Portále jsou nahrána ve formátu SWF. K jejich prohlídnutí není nutné videa stáhnout, ale prohlížeč je po kliknutí sám přehraje. K tomuto je nezbytné mít nainstalovaný Adobe Flash Player, který je volně dostupný zde.


Odpovědnost za zveřejňované údaje

Úřad vlády České republiky neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Všechny informace zpřístupňované prostřednictvim tohoto WWW serveru zůstávají majetkem Úřadu vlády České republiky.

Správa WWW serveru

Tento server spravuje Odbor informatiky Úřadu vlády České republiky. Správce tohoto WWW serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům sítě Internet, kteří se pokusí narušit bezpečnost nebo funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě Úřadu vlády České republiky.